l Home r

 

r Naključni član l

 Chat

Trenutno je v chat prijavljenih 0 oseb.
[ Odpri Chat ]

 

 

 

Vojaki

   Home > Dosežki > Čini > Vojaki       

 

16.01.2011 je na 9.seji občnega zbora bilo odločeno, da se čini , ki so na razpolago razdelijo na pet delov in so na razpolago poveljnikom oddelkov , ki jih lastnoročno podeljujejo med člane oddelka ter jih tako nagrajujejo po lastni presoji za dosežene uspehe.

Spodaj opisani pogoji pridobitve so tako z dnem 16.01.2010 preklicani.

Rekrut

Vsak nov clan kluba

Vojak
5 spopadov      

Poddesetnik

10 spopadov
- Poznavanje pravil za igro!!! (pred podelitvijo cina je lahko clan izprašan teoreticno in ali prakticno s strani strokovnega štaba)
- Fair play
- Igranje po pravilih!!!


Desetnik

15 spopadov
- Specialnost I stopnje


Naddesetnik

20 spopadov
- Replika – AEG (pištola, shotgun in podobno ne šteje)
- V celoti maskirna obleka (pokrivalo, rokavice, obutev in oprema so lahko v drugih barvah ampak ne živih).